Studuj obor Obráběč kovů a poté pracuj u nás

Studuj obor Obráběč kovů a poté pracuj u nás

Absolvent tohoto oboru se po ukončení studia uplatní jako univerzální obráběč nebo jako soustružník, frézař či brusič. Je také připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.

Během studia na Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Žamberku si žák osvojí obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruhy, frézky, vrtačky, brusky). Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek je schopen samostatně podnikat v oboru. Učební obor obráběč kovů je preferovaným oborem, na trhu práce je vysoká poptávka po kvalifikovaných lidech v oblasti strojírenství. Škola při přípravě svých žáků spolupracuje s naší společností a šikovní a pracovití absolventi si u nás zaměstnání najdou velmi snadno.

Chci se přihlásit

Informace o studijním oboru

 • Kód: 23-56-H/01
 • Název oboru: Obráběč kovů
 • Délka a forma studia: Tříleté denní studium
 • Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
 • Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
 • Předchozí vzdělání: Základní

Vyučovací předměty:

Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Aplikovaná matematika, Tělesná výchova, Informační technologie, Ekonomika, Technická dokumentace, Materiály, Strojní součásti, Strojní obrábění, Odborný výcvik.

Odborný výcvik:

Každý druhý týden v prvním ročníku na Odloučeném pracovišti odborného výcviku Žamberk-Karlovice, a od druhého ročníku v Tréninkovém centru firmy Bühler CZ Žamberk.

Ubytování a stravování:

Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Informace k přijímacímu řízení

 • Přihlášky: Do 1. března
 • Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu

Navíc student získá Europass

K výučnímu listu žáci získají i Europass - dodatek k osvědčení:

 • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
 • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
 • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
 • je vydáván zdarma v českém a anglickém jazyce 

Jak se u nás líbí čerstvým absolventům?

Dominik Kašpar

Dominik Kašpar
Absolvent oboru oboru Obráběč kovů při SŠ Obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Nyní pracovník Obrobny na CNC brusce Junker EJ 29 Silver

Již na konci 2. ročníku mi v průběhu praxe byla nabídnuta možnost se naučit na CNC brusce nakulato s tím, že bych se ve 3. ročníku při praxi na tuto práci zaměřil a postupně se ji naučil. Nabídka byla pro mě lákavá, tak nějak mě broušení lákalo více než frézování či soustružení. Přidala se i nabídka, že po vyučení mohu zde v Bühleru pracovat. Po třech letech praxe zde ve firmě jsem nemusel vůbec váhat. Moc se mi líbilo, že už prostředí ve firmě díky praxi znám a mám tu již hodně kamarádů. To mi pomohlo i překonat drobné krize, které si myslím potkají každého. Fajn parta a přístup firmy, to oboje mě zde podrželo a již po 1 a ¾ roce, co zde pracuji, bych neměnil. Taky mě těší, že mi čím dál více přibývá zkušeností, jsem schopen si poradit s náročnějšími pracemi. Ze začátku mi kolegové velmi ochotně pomáhali, trpělivě vysvětlovali a zaučovali mě tajům broušení.

 

Petr Ryška

Petr Ryška
Absolvent oboru Obráběč kovů při SŠ Obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Nyní pracovník Obrobny a vykonává zámečnické práce

I jako moji spolužáci jsem měl celé tři roky praxi zde v Bühleru. To mě časem, tak jak jsem poznával jednotlivá pracoviště, s tím i pracovníky a blízkost domova (bydlím cca 400 m od firmy) přesvědčilo a dodalo chuť zde po vyučení pracovat. Vůbec se mi nechtělo hledat práci jinde a poznávat neznámé lidi. Po nabídnutí možnosti pracovat zde, jsem měl radost. Jako obráběč jsem měl pracovat na CNC strojích, zkusil jsem si to na horizontální frézce Heller, ale časem mi přišlo, že bych přeci jen chtěl dělat něco jiného. Nyní připravuji odlitky na obrábění, brousím a začišťuji je. Taky když je potřeba, tak vypomáhám v leštírně. Pro mne je tato práce přeci jen více zábavná. Líbí se mi, že si mohu říci o cokoliv, co k práci potřebuji a je mi skoro vždy vyhověno. Taky se mi líbí prostředí firmy a hlavně moje nynější pracoviště, kde se postupně snažím získávat potřebné znalosti.

Přihláška k dennímu studiu

Chceš studovat na zámku a pracovat u nás? Zanech na sebe kontakt

Náš život,
naše kultura

Máme přátelský kolektiv, naši
lidé jsou srdcaři.

Více o nás