Studuj obor Operátor plechové výroby

Studuj obor Operátor plechové výroby

Absolvent oboru se uplatní v naší společnosti jako pracovník pro zpracování plechové výroby. Je připraven pro vykonávání odborných činností např. práce na CNC strojích.

Učební obor Operátor plechové výroby se zaměřením pro strojírenskou výrobu má vysoké uplatnění na trhu práce. Učební obor je preferovaným oborem, na trhu práce je vysoká poptávka po kvalifikovaných lidech v oblasti strojírenství. Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku při přípravě svých žáků spolupracuje s naší společností.

Chci se přihlásit

Informace o studijním oboru

 • Kód: 23-55-H/01
 • Název oboru: Operátor plechové výroby
 • Délka a forma studia: Tříleté denní studium
 • Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
 • Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
 • Předchozí vzdělání: Základní

Vyučovací předměty:

Český jazyk a  literatura, Anglický jazyk, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Aplikovaná matematika, Tělesná výchova, Informační technologie, Ekonomika, Technická dokumentace, Materiály, Strojní součásti, Strojní zpracování kovů, Odborný výcvik.

Odborný výcvik:

Každý druhý týden v prvním ročníku na Odloučeném pracovišti odborného výcviku Žamberk-Karlovice, a od druhého ročníku v Tréninkovém centru firmy Bühler CZ Žamberk.

Ubytování a stravování:

Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Informace k přijímacímu řízení

 • Přihlášky: Do 1. března
 • Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu

Navíc student získá Europass

K výučnímu listu žáci získají i Europass - dodatek k osvědčení:

 • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
 • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
 • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
 • je vydáván zdarma v českém a anglickém jazyce 

Přihláška k dennímu studiu

Chceš studovat na zámku a pracovat u nás? Zanech na sebe kontakt

Náš život,
naše kultura

Máme přátelský kolektiv, naši
lidé jsou srdcaři.

Více o nás